Mindenki jó valamiben

Elektronikus napló
Elektronikus ellenőrző

 
 
 

e - Ügyintézés

 

Elektronikus ügyintézés

 
 
 
 

 

Partnereink

 

 

Prima Primissima

 

Innovation & Excellence

Innovation & Excellence  Awards 2020

Certificate

 

Prima Oklevél

 

Miniszteri Oklevél

 

E-ügyintézés útmutató

 
 

Látogatók

1080957
Ma
Tegnap
A héten
Előző héten
A hónapban
Előző hónapban
Összesen
663
909
663
1010796
18339
38313
1080957
IP címed: 3.236.16.13
Dátum, idő: 2021-09-20 04:59:35

 

Koronavírus fertőzöttség iskolánkban, Hejőkeresztúr:

  pedagógus/fő diák/fő egyéb dolgozó/fő
Ezen a héten: 0 0 0


Koronavírus fertőzöttség iskolánkban, Szakáld:

  pedagógus/fő diák/fő egyéb dolgozó/fő
Ezen a héten: 0 0 0

 

 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központhoz tartozó oktatási intézmények egyike a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, amelynek vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld községek. 

 

A hejőkeresztúri és a szakáldi intézményben a tanulói létszám évek óta 200 körül mozog. A tanulók 60%-a halmozottan hátrányos, 5%-a hátrányos helyzetű, 10%-a állami gondozott és 8%-a sajátos nevelési igényű. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók képességének kibontakoztatására, amelynek célja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a nevelő-oktató munka során. Tevékenységünk alapgondolata, hogy a mindennapi munkát multikulturális tartalom töltse meg.  

  

Az intézmény fő célkitűzései között szerepel: 

  • A szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz.
  • Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall.
  • A harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének javítására. 

 

Az intézmény három fő program köré szervezi tevékenységét:

  • A Komplex Instrukciós Program olyan speciális kooperatív tanítási módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és része legyen sikerélményben az osztálymunka során. Előtérbe kerül az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, a többségi kultúra, viselkedésnorma elsajátítása, az agresszió visszaszorítása.
  • Ha jó közösségi iskolát szeretnénk létrehozni, akkor az iskolát nyitottá kell tenni. A szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, cserébe az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket nem csak a diákok, hanem a szülők is igénybe vehetnek. Ennek az együttműködésnek egyik megvalósítója a Generációk Közötti Párbeszéd Program. A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös tanórai együttműködésén alapulnak
  • Az iskola egyre növekvő mértékben kíván teret adni a közös élményszerzésnek, amelynek egyik hatékony eszköze a logikai és táblajáték-foglalkozások. A kötelező tanórai és nem kötelező tanórán kívüli logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a problémamegoldásra nevelés, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. A táblajáték a személyiségfejlesztés hatékony eszköze. A játékok során gyermekeink megtanulnak alapvető viselkedési normákat, kezelni konfliktusaikat, siker-és kudarctűrő képességük erősödik, segíti a helyes önértékelés kialakulást, és fejlődik önbizalmuk. 

Programjaink segítségével arra törekszünk, hogy minden tanuló saját képességeinek megfelelően haladjon az ismeretek elsajátításában, és főleg képes legyen önálló ismeretszerzésre. A tanórák élvezhetők, szerethetők legyenek, együttműködésen alapuló osztályközösségeket szeretnénk, amelyekben tanulóink elfogadják egymást, és meglátják társaikban az értéket. Alapelvünk:

 

MINDENKI JÓ (LEHET) VALAMIBEN

 

Úgy gondoljuk, hogy a pedagógustársadalom nem engedheti meg azt, hogy magukra hagyjuk gyermekeinket problémáikkal, várva, hogy a társadalom majd megoldja azokat. Van megoldás, a mi iskolánk egy kipróbált, működő programmal bizonyítéka ennek.